Widgets WordPress

Widgets WordPress คืออะไร

Widget วิดเจ็ต คือ โมดูลสำเร็จรูป หรือ สคิปต์ หรือโปรแกรมขนาดเล็ก สุดแท้แต่จะเรียกกันว่าอะไร ซึ่ง Widget ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อมีไว้เพื่อควบคุมการทำงานเฉพาะส่วน

โดย Widget จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Widget กับ Widget Area

1. Widget ก็คือ โมดูลสำเร็จรูป สคิปต์หรือโปรแกรมขนาดเล็กที่มีไว้เพื่อควบคุมการทำงานเฉพาะส่วนนั้นเอง
2. Widget Area คือตำแหน่งที่จะแสดงวิดเจ็ต

Widget Area จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับธีมที่ใช้งาน แล้วแต่ว่าธีมนั้นๆกำหนดว่ามี Widget Area ที่ตำแหน่งไหนบ้าง ซึ่งโดยปกติตำแหน่งที่ติดตั้ง Widget Area ได้แน่ๆก็จะมี Sidebar กับ Footer

Widget กับการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่

Widgets WordPress

Widgets แบบเก่า

Widgets แบบเก่า นั้นมีข้อจำกัดในการใช้งานค่อนข้างมาก ปรับแต่งอะไรไม่ได้มากนัก ซึ่งตั้งแต่ WordPress เวอร์ชั่น 5.8 เป็นต้นไป Widget มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยปกติการใช้งาน Widget แบบเก่านั้น เมื่อเข้ามาที่หน้า Widgets แล้ว (เข้าได้จาก Appearance -> Widgets) ด้านซ้ายคือ Available Widgets ที่สามารถดึงมาใส่ที่ Widget Area ได้ ซึ่ง Widget มีให้เลือกอย่างจำกัดและปรับแต่งอะไรแทบไม่ได้เลย ส่วนทางด้านขวานั้นจะแสดงตำแหน่งของ Widget Area

Widgets WordPress

เช่นต้องการดึง Widget Calendar มาแสดงที่ Widget Area ตำแหน่ง Right Sidebar ก็คลิกค้างลากจาก Available Widgets ไปที่ Box Right Sidebar

Widgets WordPress

Widget แบบใหม่

Widget แบบใหม่ หน้าตาจะต่างไปจาก Widget แบบเก่ามากๆ ชนิดที่คนที่คุ้นกับแบบเก่าเปิดมาเจอครั้งแรกน่าจะงงพอสมควร แต่ถ้าทำความเข้าใจและดูให้ดีแล้ว มันจะคล้ายๆกับหน้า Add New Post หรือ Page โดยใช้ WordPress Gutenberg Block Editor ในการเพิ่มและปรับแต่ง Widget ซึ่งถ้าใครยังไม่ชินหรือชอบแบบเก่ามากกว่า ก็สามารถโหลด Plugin Classic Widgets มาติดตั้งเพื่อใช้งาน Widgets แบบเก่าได้

Widgets WordPress

Widgets แบบใหม่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

Widgets WordPress

1. ด้านซ้ายเป็น Widgets ที่สามารถดึงมาใช้ได้ จะเป็น Widgets เดียวกันกับที่เวลาเราสร้าง Post หรือ Page โดยใช้ WordPress Gutenberg Block Editor เลย ซึ่ง Widgets ตรงนี้สามารถเพิ่มได้โดยการลง Plugin
2. ตรงกลาง คือ Widget Area
3. ด้านขวา มีสองแท็บ แท็บแรกจะเปลี่ยนชื่อไปตาม Widget Area ที่เลือกอยู่ ส่วนแท็บที่สอง Block คือ Property ของ Widget ใน Widget Area
ที่เลือกอยู่ ตรงนี้จะสามารถปรับแต่งคุณสมบัติได้ตามที่ Widget นั้นๆ ทำได้

ตัวอย่างการใช้งาน

การใช้งาน Widgets แบบใหม่นั้นทำได้ง่ายมาก เพราะจะทำผ่านระบบ Block Editor ซึ่งตั้งแต่ WordPress เวอร์ชั่น 5 เป็นต้นมาใช้ Gutenberg Block Editor เช่นถ้าต้องการใส่ Widget Calendar ลงไปที่ Main Sidebar ก็เพียงคลิกค้างลากมาลงที่ Block ของ Main Sidebar

Widgets WordPress
Widgets WordPress

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Update เพื่อเป็นการบันทึกขั้นตอนการทำงาน

Widgets WordPress

สรุป

WordPress Widgets เวอร์ชั่นใหม่ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพราะทำให้การปรับแต่งทำได้ง่ายมาก เพราะใช้ระบบ Gutenberg Block Editor แบบเดียวกันกับการสร้าง Post และ Page รวมถึงการเพิ่ม Widget ใหม่ๆก็ทำได้ง่าย เพียงแค่ลง Plugin ที่ต้องการ ซึ่งต่างจาก Widget แบบเก่าที่ไม่สามารถเพิ่ม Widget ได้เอง รวมถึงการปรับแต่งก็มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก

Scroll to Top