ติดตั้ง XAMPP windows

การติดตั้ง XAMPP บน Windows

Xampp เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็น Server จำลอง เหมาะสำหรับเอาไว้ทดสอบเว็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยที่เรายังไม่ต้องไปซื้อพื้นที่ Hosting มาใช้งาน โดย Xampp จะมีพร้อมกับ Apache, MariaDB, PHP, และ Perl โปรแกรมมีทั้งเวอร์ชั่น Windows, Mac และ Linux

1. Download Xampp โปรแกรมจำลอง Server
2. ติดตั้ง Xampp บน Windows 10
3. เปิดใช้งานโปรแกรม
4. จัดการ Database

1. Download Xampp โปรแกรมจำลอง Server

เปิดโปรแกรม Browser เข้าไปที่ https://www.apachefriends.org/ คลิกที่ Download ที่เมนู หรือสามารถคลิกเลือกจากแถบ Download ด้านล่างได้เลย

ถ้าคลิกที่เมนูด้านบน ก็เลือกส่วนที่เป็น For Windows

2. ติดตั้ง Xampp บน Windows 10

ดับเบิลคลิกไฟล์ที่เพิ่ง Download มา เพื่อติดตั้งโปรแกรม

ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเอาไว้ อาจจะมี popup แจ้งเตือนขึ้นมา ให้ตอบ Yes

ให้คลิกที่ Next

หน้านี้ไม่ต้องแก้ไขใดๆ ให้คลิก Next

ให้คลิกที่ Next

ภาษาของตัวโปรแกรม ไม่ต้องแก้ไขใดๆ ให้คลิก Next

หน้านี้ให้คลิกที่ Next

หน้านี้ให้คลิก Next เพื่อเริ่มการ Install

รอจนติดตั้งโปรแกรมเสร็จ ให้คลิกที่ Finish ตัว Control Panel จะถูกเปิดขึ้นมา

3. เปิดใช้งานโปรแกรม

Control Panel ของ Xampp จะแสดงผลเป็นหน้าต่างขนาดเล็ก ให้คลิกที่ปุ่ม Start ที่ Apache กับ MySQL เพื่อเปิด Service ให้พร้อมใช้งาน

ให้สังเกตถ้า Service Apache กับ MySQL เปิดเรียบร้อยแล้ว จะมีแถบสีเขียวที่ข้อความ สามารถกดปุ่ม x ที่มุมขวาบนเพื่อย่อเก็บ popup ได้เลย

นอกจากนี้ยังสามารถเปิดโปรแกรมได้จาก เมนู Start ของ Windows 10

4. จัดการ Database

เปิด Browser พิมพ์ http://localhost จะไปที่ http://localhost/dashboard/ หน้าหลักของ XAMPP สามารถเข้าไปที่ หน้าจัดการ Database Phpmyadmin ได้จากการคลิกที่เมนู phpMyAdmin

หน้าจัดการ Database Phpmyadmin ซึ่งหน้าจัดการ Database Phpmyadmin ยังสามารถเข้าได้ตรงๆที่ http://localhost/phpmyadmin/

โฟลเดอร์สำหรับเก็บ Code ต่างๆจะอยู่ที่ C:\xampp\htdocs (ถ้าไม่ได้ไปเปลี่ยนตอนลง) ถ้าจะทดลอง Web ไม่ว่าจะเขียนเองหรือเป็น CMS ก็ตาม แนะนำให้สร้างโฟลเดอร์เก็บแล้วค่อย Copy ลงมาที่ C:\xampp\htdocs

การเรียกใช้งานผ่านทาง Browser สามารถทำได้โดยพิมพ์ http://localhost/ ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ เช่นเราสร้างโฟลเดอร์ชื่อ ABC แล้ว โยนไปที่ C:\xampp\htdocs ก็ต้องพิมพ์ http://localhost/abc

Scroll to Top