Google Signals GA4

Google Signals GA4 การเปิดใช้งานการเก็บข้อมูล Gender และ Age

สำหรับผู้ที่เพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้ Google Analytics 4 ใหม่ หลายๆคนคงจะมีคำถามว่าทำไม GA4 ถึงไม่มีการเก็บข้อมูลเพศและอายุของผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ โดยถ้าเป็น Google Analytics เวอร์ชั่นก่อน ข้อมูลตรงนี้จะถูกเก็บให้อยู่แล้วเมื่อมีการสร้าง Account และ Property ใน Google Analytics 4 นั้นต้องมีการเปิดใช้งาน Google Signals ในบทความนี้ก็จะมาแนะนำการทำให้ Google Analytics 4 เก็บข้อมูลเพศและอายุของผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน Google Analytics 4 มาก่อน สามารถย้อนไปดูบทความ การสมัครและติดตั้ง Google Analytics 4 ได้

Google Signals GA4
เมื่อยังไม่มีการเปิดใช้งาน Google Signals ข้อมูล Gender และ Age จะยังไม่มี

การเปิดใช้งาน Google Signals เพื่อเก็บข้อมูล Gender, Age ใน Google Analytics 4

เลือก Account และ Property ที่ต้องการ

Google Signals GA4

คลิกที่ Admin ตรงมุมซ้ายล่าง

Google Signals GA4

ที่ Property คลิกเลือก Data Settings -> Data Collection

Google Signals GA4

คลิกปุ่ม Get started ที่ หัวข้อ Enable Google signals data collection

Google Signals GA4

ที่ Activate Google signals คลิปปุ่ม Continue

Google Signals GA4

คลิกปุ่ม Activate

Google Signals GA4

เมื่อกลับมาที่หน้าหลัก ให้สังเกตว่า ตรง Enable Google signals data collection ที่ Switch จะถูกเลือกเป็น ON ถ้าต้องการปิดการใช้ Google Signals ก็เลื่อน Switch เป็น Off หลังจากนั้นรอประมาณ 24 ชม. ข้อมูลเพศและอายุ ก็จะถูกเก็บเข้ามา

Google Signals GA4

การจะเข้าไปดูข้อมูลเพศและอายุ ทำได้โดยเข้าไปที่ เมนู Reports -> User -> Demographics -> Demographics overview

Google Signals GA4
Google Signals GA4
เมื่อเปิดใช้งาน Google Signals แล้ว ก็จะเห็นว่ามีข้อมูล Gender และ Age แล้ว
Scroll to Top