Wordpress Setting

การตั้งค่าเบื้องต้นที่จำเป็น หลังการติดตั้ง WordPress

หลังจากการติดตั้ง WordPress เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราต้องตั้งค่าพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการตั้งค่านี้จำเป็นที่จะต้องทำหลังการติดตั้ง WordPress เสร็จแล้ว

  • ตั้งค่า Reading
  • ตั้งค่า Permalinks
  • ตั้งค่า General
  • สร้างเมนู

ตั้งค่า Reading

โดยปกติแล้วหลังจากการติดตั้งเสร็จ หน้าเว็บที่ WordPress จะดึงมาแแสดงผลเป็นหน้าแรก ก็คือ Post ล่าสุด โดยที่เราต้องสร้าง Page ขึ้นมา 1 หน้า ชื่อ Page จะตั้งชื่ออะไรก็ได้ แต่แนะนำว่าควรเป็นชื่อที่สื่อความหมายเช่น Home, หน้าแรก หรือ หน้าหลัก เป็นต้น แล้วตั้ง Page นั้นเป็นหน้าแรก จากนั้นก็ค่อยไปสร้างหน้า Home จัดวาง Layout ต่างๆอีกครั้ง

ให้เข้ามาที่ Settings -> Reading

ค่าเริ่มต้น Your homepage displays จะถูกเลือกเป็น Your latest posts(แสดงโพสล่าสุดในหน้าแรก) ให้เลือกเป็น A static page

  • Homepage : เลือก Page ที่ต้องการให้เป็นหน้าแรก
  • Posts page : เลือก Page ที่ต้องการให้เป็นหน้าสำหรับแสดงบทความ (จะแสดงบทความทั้งหมดแบบต่อเนื่องเรียงกันลงมาในแนวตั้ง)

Blog pages show at most : คือจำนวนโพสที่แสดงในหน้าบทความทั้งหมด

ส่วนอื่นๆโดยปกติไม่มีความจำเป็นต้องไปแก้ไข

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย ให้คลิกที่ Save Changes

ตั้งค่า Permalinks

Permalinks คือ รูปแบบของการแสดง URL โดยใน WordPress นั้นเราสามารถที่จะตั้งค่า Permalinks ได้หลายแบบ ค่าเบื้องต้นนั้น Permalink จะมาในรูแบบ Plain คือแสดงผลเป็น Post ID ของโพสนั้นๆ เช่น http://yourweb.com/?page_id=123 ซึ่งการตั้งค่าแบบนี้ นอกจากจะไม่สื่อความหมายว่าหน้านั้นๆคืออะไร ยังไม่ส่งผลดีต่อ SEO อีกด้วย โดยการตั้งค่านี้ส่งผลเฉพาะหน้า Post

การตั้งค่าลิงค์ถาวร (Permalinks) ให้ไปที่เมนู Settings –> Permalinks โดยสามารถตั้งค่าได้ 6 แบบดังนี้

Plain – แสดงเป็น ID ของ Post
Day and Name – แสดงเป็น ปี/เดือน/วันที่ ตามด้วยชื่อของบทความ
Month and Name – แสดงเป็น ปี/เดือน ตามด้วยชื่อของบทความ
Numeric – แสดงเป็น ID ของโพสเช่นกัน แต่แสดงในรูปแบบมี /archives/ คั่น
Post name – แสดงเป็นชื่อของบทความ
Custom Structure – แบบนี้สามารถกำหนดเองได้ตามใจ โดยการคลิกเลือกตัวเลือกที่สามารถใช้ได้จากปุ่มต่างๆ ด้านล่าง ระบบก็จะใส่ให้อัตโนมัติ

ตัวเลือกมีดังนี้

%year% – ปี
%monthnum% – เดือน
%day% – วันที่
%hour% – ชั่วโมง
%minute% – นาที
%second% – วินาที
%post_id% – ID ของโพส
%postname% – ชื่อบทความ
%category% – หมวดหมู่
%author% – ผู้เขียน

โดยปกติแล้วนิยมตั้งเป็น Post name เพราะมีรูปแบบที่จำง่าย สื่อความหมายถึงหน้านั้นๆ ได้ และยังเป็นผลดีกับ SEO ด้วย

ตั้งค่า General

การตั้งค่าทั่วไป รายละเอียดดังนี้

Site Title – ใส่ชื่อเว็บไซต์
Tagline – ใส่คำโปรย หรือคำบรรยายสั้นๆ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเว็บ
WordPress Address (URL) – ที่อยู่ URL ที่เก็บไฟล์ WordPress ไว้
Site Address (URL) – ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์
Administration Email Address – อีเมล์ของ Admin
Membership – ถ้าต้องการให้สมัครสมาชิกได้ ให้ติ๊กถูกที่ Anyone can register
New User Default Role – ระดับเริ่มต้นของสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามา
Site Language – ภาษาของเว็บ
Timezone – เลือกโซนเวลา (ไทยจะเป็น UTC+7)
Date Format – รูปแบบของวันเดือนปี
Time Format – รูปแบบของเวลา
Week Starts On – ตั้งค่าวันเริ่มต้นของสัปดาห์

สร้างเมนู

โดยปกติแล้ว WordPress จะไม่สร้างเมนูให้ เราต้องสร้างเอง โดยเข้าไปที่ Appearance -> Menus

Menu Name – ตั้งชื่อเมนู
ที่ Menu Settings ตรง Display location ให้ติ๊กถูกที่ Primary menu เพื่อเลือกเมนูนี้เป็นเมนูหลักของเว็บ แล้วคลิปที่ปุ่ม Create Menu

ต่อมาให้ Add menu items โดยสามารถเลือก Pages, Posts หรือสร้าง Custom Links

ตามตัวอย่างจะ Add Page -> Home, Sample Page เป็น item ของเมนู โดยติ๊กถูกที่ Home, Sample Page แล้วคลิกที่ Add to Menu

จากนั้นคลิกที่ Save Menu

Scroll to Top