การเพิ่มผู้ดูแล

การเพิ่มผู้ดูแลเว็บในระดับต่างๆ

ในการดูแลเว็บไซต์นั้น ถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาดเล็กเราก็อาจจะดูแลได้ด้วยตัวคนเดียว แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาดกลางหรือใหญ่ ก็คงต้องมีการเพิ่มผู้ดูแล โดย WordPress นั้นมีฟังก์ชั่นเพิ่มผู้แลเว็บมาให้ โดย Role เริ่มต้นมี 5 ระดับ

User Roles ใน WordPress คือการกำหนดลักษณะการใช้งานของ User นั้นๆ หรือกำหนดสิทธิในการจัดการข้อมูลต่างๆ ของเว็บที่เราทำด้วย WordPress โดยตัว WordPress เองจะมี User Roles ที่เป็นมาตรฐานมาให้แล้ว 5 ระดับ โดยเรียงตามสิทธิมากที่สุด-ไปหาสิทธิน้อยที่สุด คือ

 1. Administrator | ผู้ควบคุม
  มีสิทธิ์ ในการจัดการทุกอย่างบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่ม ลบ หรือแก้ไข Posts Pages, เปลี่ยน Theme, แก้ไขเมนู, จัดการ Plugins ฯลฯ
  การจะให้สิทธิ์นี้กับใครก็ตามต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะคนที่ได้สิทธิ์นี้ถ้าดูแลเว็บไม่ดี อาจถึงขั้นทำเว็บพังได้เลย
 2. Editor | ผู้ตรวจทาน
  ที่มีสิทธิ์รองลงมาจาก Administrator นั้น โดยสิทธิ์ที่หายไป จะเป็นการจัดการ Theme, Plugin, Users, Setting, การ Import, Export ข้อมูล
 3. Author | ผู้เขียน
  โดยสิทธิ์ที่หายไปจาก Editor จะเป็นการจัดการ Pages, Posts (ไม่สามารถแก้ไข Ports ของคนอื่นได้), Category, Tags
 4. Contributor | ผู้มีส่วนร่วม
  สามารถเขียน Posts ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถ Publish เองได้ ต้องรอให้ Editor เป็นคนมา Publish ให้
 5. Subscriber | สมาชิกรับข่าว
  จัดการได้แค่ข้อมูลตัวเอง หรือ Profile ตัวเองเท่านั้น เป็นสมาชิกระดับเริ่มต้น ซึ่งถ้าตัวเว็บมีการเปิดให้สมัครสมาชิกได้ ก็จะได้ Role นี้

ขั้นตอนต่อไปนี้ คือการเพิ่ม User ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อให้เป็นผู้ดูแลในระดับต่างๆของเว็บ

การเพิ่มผู้ดูแลเว็บ มีขั้นตอนดังนี้

เข้าไปที่ Users -> Add New

Username (required) – ใส่ชื่อผู้ใช้ ควรจะเป็นภาษาอังกฤษ โดย Username จะใช้ในการ Login เข้าเว็บด้วย

Email (required) – ใส่อีเมล์ผู้ใช้

First Name – ใส่ชื่อจริง

Last Name – ใส่นามสกุลจริง

Website – ถ้ามีเว็บส่วนตัวก็สามารถใส่ได้ (ไม่บังคับกรอก)

Password – รหัสผ่าน ให้คลิกที่ปุ่ม Generate password เพื่อสุ่มตั้ง Passoword

Send User Notification – ถ้าตี๊กถูกจะมีการส่งอีเมล์แจ้งเกียวกับบัญชีของผู้ใช้ไปที่อีเมล์ที่ระบุไว้

Role – เลือกระดับสมาชิก

เมื่อกรอกทุกอย่างเรียบร้อย ให้คลิกที่ Add New User

Scroll to Top